برنامه 217 شب خاطره

دویست وهفدهمین  مراسم «شب خاطره» روز پنج چهارم  مهرد ماه 87 در تالار «سوره» حوزه هنری تهران برگزار شد.