برنامه 216 شب خاطره

دویست وشانزدهمین  مراسم «شب خاطره» روز پنج سیم  مهر ماه 90 در تالار «سوره» حوزه هنری تهران برگزار شد