برنامه 221 شب خاطره

دویست وبیست ویکمین  مراسم «شب خاطره» روز پنج شنبه ششم  بهمن  ماه 90 در تالار «سوره» حوزه هنری تهران برگزار شد.

سخنرانان