برنامه 219 شب خاطره

دویست ونوزدهمین مراسم «شب خاطره» روز پنج شنبه سو آذر ماه 90 در تالار «سوره» حوزه هنری تهران برگزار شد.