برنامه 175 شب خاطره

صد و هفتاد و پنجمین مراسم «شب خاطره» روز پنج چهارم  مهرد ماه 87 در تالار «سوره» حوزه هنری تهران برگزار شد.