برنامه 212 شب خاطره

دویست ودوازدهمین مراسم «شب خاطره» روز پنج ششم مرداد ماه 90 در تالار «سوره» حوزه هنری تهران برگزار شد.