برنامه 218 شب خاطره

دویست وهجدهمین   مراسم «شب خاطره» روز پنج شنبه پنجم آبان  ماه 90 در تالار «سوره» حوزه هنری تهران برگزار شد.