جمال شورجه

 

جمال شورجه نویسنده و کاگردان ایرانی است . او دانش آموخته کارگدانی از دانشکده سینما و تئاتر دانشگاه هنر تهران است