ناخدا هوشنگ صمدی

هوشنگ صمدی کلخورانی (متولد ۶ بهمن ۱۳۱۸، روستای کلخوراناستان اردبیل از فرماندهان گردان تکاوران دریایی بوشهر بود. او در عملیات‌های نبرد خرمشهر، حصر آبادان، آزادسازی خرمشهر به همراه دیگر تکاوران ارتش، نقش پررنگی ایفا کرد